MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME KONUSU

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi [bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır] ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.minikfare.com.tr/ internet sitesi üzerinden [bundan sonra “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır] satın aldığı, aşağıda özellikleri ve miktarı belirtilen ürünün/ürünlerin [bundan sonra “ÜRÜN” olarak anılacaktır] satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince ALICI ve SATICI tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

ALICI SÖZLEŞME’yi tüm koşulları ile okuyup kabul eder ve bunu beyan ettikten sonra İNTERNET SİTESİ üzerinden ÜRÜN satınalma işlemini gerçekleştirebilir.


2. SATICI

Unvanı/Adı/Soyadı :    Minik Fare – Özcan Oler
ESBİS Numarası : 489459     
Adresi :  Yalı Mh. 6329/3 Sk. No:8 Karşıyaka/İzmir
Telefonu : 0530 707 3212
E-Posta Adresi :    destek@minikfarfe.com
Banka Hesabı :     

Bu bilgiler satış anında SATICI tarafından sağlanır ve doğruluğu taahhüt edilir.

3. ALICI

Unvanı/Adı/Soyadı :
Adresi :
Telefon Numarası :
E-Posta Adresi :

Bu bilgiler satış anında ALICI tarafından sağlanır ve doğruluğu taahhüt edilir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

4.1 ÜRÜN’ün cinsi ve türü, miktarı, modeli, rengi, bedeni ve buna benzer belirleyici özellikleri İNTERNET SİTESİ’nde, satış anında belirtildiği üzeredir.

4.2 Listelenen ve İNTERNET SİTESİ’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Toplam kargo ücretlendirmeleri ödeme yapılmadan önce açıkça belirtilir ve aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanır.

ÜRÜN AÇIKLAMASIBİRİM FİYAT (TL)ADETTOPLAM(TL)
 _____ TL_______TL
Kullanılan Kupon  ____TL
Kargo Ücreti  ____ TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)  _______ TL
ÖDEME ŞEKLİ
SİPARİŞ TARİHİ

5. TESLİMAT

5.1 ALICI bu SÖZLEŞME’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ÜRÜN’ün bedeli ve masrafları toplamı olan SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI, ALICI’nın seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

5.2 ALICI’nın satın almış olduğu ÜRÜN’ün, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile Teslimat Bilgileri doğrultusunda teslim edilmesi ile SÖZLEŞME yerine getirilmiş olur.

5.3 ALICI, sipariş anında Teslimat ve Fatura için aşağıda belirtilen bilgileri sağlar ve doğruluğunu taahhüt eder.

Teslimat Bilgileri
Unvanı/Adı/Soyadı :
Adresi :
Telefon Numarası :

Fatura Bilgileri
Unvanı/Adı/Soyadı :
E-Posta Adresi :
Telefon Numarası :
Adresi :
Firma Adı (var ise) :
TC Kimlik / Vergi Numarası:

Bu bilgiler satış anında ALICI tarafından sağlanır ve doğruluğu taahhüt edilir.

5.4 SATICI ÜRÜN’ü fatura ve irsaliye ile anlaşmalı olduğu kargo firmasına, satış anını takip eden iki (2) işgünü içerisinde ALICI’ya ulaştırılmak üzere teslim eder. Resmi ve Dini tatiller işgünü olarak kabul edilmemektedir.

5.5 Fatura ve Teslimat bilgilerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda ÜRÜN, irsaliyede fiyat belirtilmeden ALICI’nın Teslimat için sağladığı bilgiler doğrultusunda teslim edilir ve ÜRÜN’ün faturası siparişte belirtilen Fatura adresine postalanır.

5.6 ÜRÜN’ün faturası ve irsaliyesi yollanan siparişin ayrılmaz bir parçasıdır. Kargo firması herhangi bir nedenle teslimat sırasında SATICI’nın faturasını teslim etmezse, ALICI teslim edilemeyen fatura için tutanak tutturur ve 2 (iki) gün içinde SATICI’ya bildirir. Aksi takdirde garanti, iade ve bunun gibi işlemler için fatura ibrazı istendiğinde, faturanın ALICI’da olduğu kabul edilecektir.

5.7 İlgili mevzuat uyarınca, ALICI’ya kargo firması aracılığı ile teslim edilen ÜRÜN’de ALICI tarafından fark edilir şekilde hasar, darbe, kırık, eksik tespit edilmesi durumunda kargo görevlisine mutlaka “Hasar Tespit Tutanağı” / “Eksik Ürün-Kargo Tespit Tutanağı” düzenletilmelidir. Hasarlı ve eksik kargolar (ÜRÜN) için kargo görevlileri zabıt tutmakla yükümlüdür. ALICI, kargo görevlisinin belge, zabıt veya tutanak düzenlemediği durumlarda, ÜRÜN’ün fotoğrafını çekmek ve telefon ile SATICI’yı bilgilendirmek kaydıyla, ÜRÜN’ü teslim almadan görevliye iade edebilir veya kargo şubesinde kontrolünü sağlayarak teslim alabilir. Hasar Tespit Tutanağı / Eksik Ürün- Kargo Tespit Tutanağı düzenlenmeyen ÜRÜNdeki sorunun, SATICI veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması kaynaklı olduğunu ispat etmek ALICI’nın yükümlülüğündedir. Belirtilen belgeler düzenlenmeden teslim alınan ÜRÜNler sağlam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş kabul edilir.

5.8 ÜRÜN’ün, sipariş tarihinden itibaren, en geç otuz (30) içerisinde ALICI’nın belirttiği adrese teslim edilmelidir; aksi durumda ALICI bu SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak ve bedel ödemeksizin sonlandırabilir.

5.9 Satış konusu ÜRÜN’ün teslim edilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde ALICI’yı bilgilendirecek ve tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde, ilgili ödeme aracına uygun bir şekilde iade edecektir.

6. CAYMA HAKKI

6.1 ALICI ÜRÜN’ün teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ü reddederek SÖZLEŞME’den cayma hakkına sahiptir.

6.2 Cayma hakkının kullanılması için on dört (14) günlük süre içerisinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 ALICI ÜRÜN’ü ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

6.4 Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. 

6.5 Cayma Hakkı kapsamında iade edilecek ÜRÜN; faturası, kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine ulaştırılmak üzere anlaşmalı kargo firmasına teslim edilmelidir.

6.6 ALICI bir kurum ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

6.7 Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi durumunda, ÜRÜN’ün SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde, SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI ALICI’ya, ÜRÜN’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

6.8 ALICI, SÖZLEŞME’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1 ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın, ÖN BİLGİLENDİRME’yi elektronik ortamda teyit etmesi, SÖZLEŞME’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ÜRÜN’e ait temel özellikleri, ÜRÜN’ün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 SATICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.4 ALICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ün teslimatı için SÖZLEŞME’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle SÖZLEŞME konusu ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 ALICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda SÖZLEŞME konusu ÜRÜN bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ilgili tutar yedi (7) gün içerisinde iade edilir. ALICI, SATICI tarafından iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim ve bildirim gibi amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.8 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.9 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.10 ALICI, SATICI’ya ait İNTERNET SİTESİ’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7.11 ALICI, SATICI’ya ait İNTERNET SİTESİ’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.12 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantılar ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.13 Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen tutar sınırlamaları doğrultusunda, ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.14 Bu SÖZLEŞME’de düzenlenmemiş hususlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.